نرم افزار مدیریت کارواش

نرم افزار مدیریت کارواش

365,000تومان
قیمت بدون مالیات: 365,000تومان
کد محصول: Carwash
موجودی در انبار

بررسی اجمالی

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ      ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﺑﺮﮔﻰ، ﺳﻪ ﺑﺮﮔﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻚ ﺑﺮﮔﻰ      ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺗﻴﭗ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ     ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ      ﺍﻣﻜﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻯ)ﺗﻴﭗ ﺑﻨﺪﻯ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻣﺪﻳ...