نرم افزار رستورانی

نرم افزار رستورانی

اپلیکیشن سفارش گارسون (android)

359,700تومان

رستورانی سپیدز نسخه کلاینت

272,500تومان

سیستم انبار تولیدی (چند واحدی سیما)

6,104,000تومان

سیستم مالی دریافت و پرداخت (سپیدز سیما)

1,417,000تومان

سیستم یکپارچه مالی

1,308,000تومان

نرم افزار اتوماسیون رستوران سپیدز نسخه لایت

430,000تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز فروش و حسابداری فروش

850,200تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز نسخه جامع

1,308,000تومان

نرم افزار فروش بازرگانی سپیدز (سیما)

1,417,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)