نرم افزار رستورانی

نرم افزار رستورانی

اپلیکیشن سفارش گارسون (android)

457,800تومان

رستورانی سپیدز نسخه کلاینت

348,800تومان

سیستم انبار تولیدی (چند واحدی سیما)

7,630,000تومان

سیستم مالی دریافت و پرداخت (سپیدز سیما)

1,776,700تومان

سیستم یکپارچه مالی

1,504,200تومان

قرارداد پشتیبانی تلفنی اینترنتی

300,000تومان

نرم افزار رستوران سپیدز نسخه لایت

545,000تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز فروش و حسابداری فروش

1,068,200تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز نسخه جامع

1,635,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 11 (2 صفحه)