نرم افزار رستورانی

نرم افزار رستورانی

اپلیکیشن سفارش گارسون (android)

599,500تومان

رستورانی سپیدز نسخه کلاینت

436,000تومان

سیستم انبار تولیدی (چند واحدی سیما)

7,630,000تومان

سیستم مالی دریافت و پرداخت (سپیدز سیما)

2,398,000تومان

سیستم یکپارچه مالی

1,962,000تومان

قرارداد پشتیبانی تلفنی اینترنتی

300,000تومان

نرم افزار رستوران سپیدز نسخه ساده

708,500تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز فروش و حسابداری فروش

1,308,000تومان

نرم افزار رستورانی سپیدز نسخه جامع

2,071,000تومان
نمایش 1 تا 9 از 12 (2 صفحه)